Tag: ह्याण्डस्

ह्याण्डस्
ह्याण्डस् नेपाल सिन्धुलीले माग्याे,आकर्षक तलव सहित कर्मचारी (विवरण सहित)

मानवतथा राष्ट्रिय विकास समाज (HANDS) नेपालकर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचनाप्रथम पटक प्रकाशन मितिः २०७८/०२/२६ गते यस मानवतथा राष्ट्रिय विकास समाज(HANDS) नेपाल सिन्धुलीले प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारीमा सिन्धुली जिल्लाको मरिण गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र दुधौली नगरपालिकामा संचालनहुने बालबालिकाले समान रुपमा सिक्ने, लैगिंक