Tag: मन्त्री सुवेदी

मन्त्री सुवेदी
पदमा रहँदा बाग्मतीका मन्त्री सुवेदीले माला र उपहार नलिने,

बाग्मती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री विजय सुवेदीले पहिलो पटक आफ्नै आचारसंहिता जारी गरेका छन् । बागती प्रदेश सरकारबाट जारी गरिएको मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, २०७८ को अधीनमा रहेर उक्त आचारसंहिता लागू गरिएको हो । बाग्मती प्रदेश सरकार सामाजिक विकासमन्त्रीको आचार संहिता,