Tag: बाग्मति

बाग्मति
बागमती प्रदेशले सिन्धुलीका कुन पालिकालाई कति बजेट दियो ?

बागमती प्रदेश सरकारले सिन्धुलीका ९ स्थानीयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ४९ करोड ९७ लाख १७ हजार बजेट प्रदान गरेको छ । बागमती प्रदेशले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सिन्धुलका २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकालाई गरी कुल ४९ करोड ९७