Tag: खुल्ला-पत्र

खुल्ला-पत्र
बरालको वडा अध्यक्ष हेमबहादुर श्रेष्ठलाई खुल्ला-पत्र

नेपालले पहिलाेपटक संघीयतामाको अभ्यास गर्दै छ, अहिले गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकारको रूपमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरू रहेका छन् ।उनीहरूले जनतालाई सिंहदरबार को शासन गाउँ गाउँ बाट दिन सुरुवात गरेको पनि आधा दशक हुनै लाग्यो । सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार स्थानीय  तहमा आए