Tag: कर्मचारी आवश्यकता

कर्मचारी आवश्यकता
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज (HANDS) नेपाल, सिन्धुली कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना प्रथम पटक प्रकाशन मितिः २०७८/०३/०९ गते मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज (HANDS) नेपाल सिन्धुलीले प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारीमा सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका र मरिण गाउँपालिकामा संचालन हुने Gender